Manfred Schultz

German Archeologist

Description:

German Archeologist. Dedicated and loyal. Well disciplined and courageous.

Stats:

Str 13 ålder 41.
Con 14
Siz 12
Dex 12
App 12
San 80
Int 15
Pow 16
Edu 23
Idea 75
Luck 80
Know 99

Bio:

We only have a Swedish description so please use Google Translate while waiting for our translation to English. Thank you.

20 juli 1882 födde makarna Dieter och Elsa Schultz sonen Manfred på Ön Zanzibar utanför Afrikas östkust. Dieter Schultz var en framstående Antropolog i det unga koloniala Tyskland och arbetade med att kartlägga etniciteter och kulturer i och kring Tanganyika för framtida exploatering. 
Sommaren 1883 satte maken återigen av för en ny expedition men denna gång kom han aldrig tillbaka. Man misstänkte att Dieter fallit offer för malaria eller Denguefeber men eftersom inga av expeditionens medlemmar återfanns kunde man inte veta säkert.


Makens förmodade död tog Elsa hårt och den en gång så paradisiska vistelsen på Zanzibar tedde sig nu hotfull och främmande. Hon hade heller ingen ekonomisk trygghet att falla tillbaka på och skulle vara tvungen att arbeta för att klara sitt uppehälle som änka och nybliven mamma. Elsa valde att åka hem till Tyskland, till sin barndomsstad Dresden. Väl i Dresden arbetade hon inom textilindustrin och kunde med hjälp av släktingar och vänner ge lille Manfred en någorlunda stabil uppväxt de första åren.
Uppdämd sorg och saknad tärde dock hårt på Elsa som snart började visa tendenser på otillräcklighet gentemot sin son och efter ett par vändor till sanatoriet, tvingade den Sachsiska regimen av henne barnet. Manfred sattes på fosterhem. Elsa tynade fort bort bakom någon anstalts tjocka väggar.

Manfred var trots de ganska dramatiska första åren en stabil pojke och visade goda resultat i skolan. Men innerst inne fanns det något som gnagde, som ville ut. Han drevs av en passionerad glöd att visa att han dög till, att han var någon att räkna med. På ett tidigt stadium visste han att han skulle bli en berömd upptäckare, en som det skrevs böcker om och så fort han fick möjlighet flyttade han till Berlin för högre studier.
I början av 1900-talet var de stora hjältarna Arkeologer och antropologer som kartlade världen och avslöjade det okända och i Manfreds värld fanns inga större än Schliemann och Evans. Män som hade visat på att själva de grekiska myterna faktiskt var sanna.

1905 tog Manfred examen i Arkeologi och med högsta betyg även i Latin och forngrekiska och fick genast anställning på Altes Museum som arkivarie. Men rollen som arkivarie passade den unge Manfred illa. Han ville se världen, upptäcka nya saker och bli ett berömt namn. En som folk pratar om vid den öppna spisen och sällskapsklubbar med vördnad. Han kände att tiden höll på att rinna ifrån honom. De vita fläckarna på kartorna försvann med en alarmerande snabbhet och Manfred kände en stor oro att komma försent. Han konstaterade föraktfullt att till och med sådana figurer som Sven Hedin kunde göra sig ett namn på att rida kamel på gamla handelsrutter och kalla det för upptäckter.

1908 gick museet Manfreds vilja till mötes och gav honom en tjänst som fältarkeolog med uppdrag att finna och kartlägga gamla oupptäckta kulturer. Det enda motkravet var att han med regelbundenhet skulle skriva ned rapporter och sända dem tillbaks till museet och att de skulle hålla sådan vetenskaplig klass att de gick att publicera i någon fackpublikation.
Sedan dess har han i stort sett varit i fält på jakt efter det gömda, ofta bara i sällskap med sitt trogna Mausergevär som visat sig fungerat bra både mot banditer och rovdjur.
I början var hans rapporter precisa, klara, akademiska men allt eftersom åren gått har texterna blivit mer och mer obskyra och esoteriska. 
Manfreds rädsla för att vara försent ute med någon världsberömd upptäckt har drivit honom ut mot det mer okända, det mystiska, vilket inte passar hans arbetsgivare alls. De har dock beslutat att låta honom hållas än så länge.
Mellanöstern är något som hamnat i Manfreds fokus just nu.

Manfred Schultz

Horror on the Orient Express - Total Recap! Caligula_1